Από τις αρχές του 2020, τόσο τα φυσικά πρόσωπα όσο και οι έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις ( ατομικές και μη ) βρίσκονται αντιμέτωποι με το φάσμα της χειρότερης υπερχρέωσής τους σε όλα τα μέτωπα της οικονομικής ζωής και της δραστηριότητάς τους. Συσσωρευμένα χρέη σε χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα), σε ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο (εφορία, κλπ.), που είτε εξυπηρετούνται με πολύ μεγάλη δυσκολία με ανελαστικές ρυθμίσεις, στραγγαλίζοντας κάθε πιθανότητα να επανακάμψει οικονομικά ο ενδιαφερόμενος είτε δεν εξυπηρετούνται καθόλου. Πριν προλάβει να τελειώσει η 10ετής οικονομική κρίση η κατάσταση επιδεινώθηκε την τελευταία διετία με την εκδήλωση της πανδημίας του Covid-19 και το πολύμηνο «κλείσιμο» της οικονομικής δραστηριότητας μετά τα από δύο καταστροφικά lockdown το 2020 και το 2021.

Η αναδιάρθρωση των χρεών, όταν αυτά είναι βιώσιμα, και η προσπάθεια διαγραφής τους δυστυχώς πλέον είναι μονόδρομος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μερικές φορές, παρά τις προσπάθειες για βιώσιμες ρυθμίσεις των χρεών, είναι απαραίτητο να παρθεί η απόφαση για την υπαγωγή σε διαδικασία διαγραφής χρεών, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.Η σωστή επανεκτίμηση των οικονομικών δυνατοτήτων του καθενός από εμάς πρέπει να γίνει την κατάλληλη στιγμή, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η οικονομική δραστηριότητα τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των επαγγελματιών.

Ο νέος πτωχευτικός νόμος 4738 / 2020 δίνει πλέον τη δυνατότητα σε όλους (και σε φυσικά πρόσωπα, μη εμπόρους, αλλά και στους επαγγελματίες και επιχειρήσεις να ζητήσουν την υπαγωγή τους σε αυτόν για την παροχή 2ης ευκαιρίας στην οικονομική ζωή και την πιθανότητα διαγραφής μεγάλου μέρους των χρεών τους, χωρίς τη διακοπή της οικονομικής τους δραστηριότητας και την απώλεια τυχόν άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η υπαγωγή στο νόμο σε αυτήν περίπτωση γίνεται μέσω της κατάθεσης αίτησης πτώχευσης στο αρμόδιο δικαστήριο, με αίτημα διαγραφής των συσσωρευμένων χρεών και επανεκτίμηση των δυνατοτήτων αποπληρωμής τους σε βάθος τριετίας με την τυχόν ρευστοποίηση ακίνητης περιουσίας.

Η Finbit Solutions, σε συνεργασία με εξειδικευμένους στο αντικείμενο αυτό δικηγόρους, αναλαμβάνει την παροχή εκτίμησης της βιωσιμότητας των χρεών σας και της περιουσίας σας ( κινητής και ακίνητης) και τον προέλεγχο για την πλήρωση των προϋποθέσεων για την πιθανή κατάθεση αίτησης για παροχή 2ης ευκαιρίας. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η λήψη από τον ενδιαφερόμενο της καλύτερης δυνατής απόφασης για το οικονομικό του μέλλον και την επαναδραστηριοποίηση του στην οικονομική ζωή, απαλλαγμένος από τα βάρη του παρελθόντος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, όσον αφορά την διαθέσιμη λύση για το δικό σας οικονομικό πρόβλημα, με τους διαθέσιμους τρόπους που θα βρείτε εδώ.