Η 10ετή οικονομική κρίση που αντιμετώπισαν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, άφησε πολλές ανοικτές πληγές και δημιούργησε τεράστια προβλήματα, στον οικονομικό ιστό της χώρας μας και όχι μόνο. Τόσο οι ιδιώτες, όσο και οι επαγγελματίες, βρίσκονται αντιμέτωποι με την λαίλαπα των συνεπειών από την υπερχρέωση τους, είτε λόγω τραπεζικού δανεισμού, είτε λόγω της υπερφορολόγησης, που τους επιβλήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη.

Ο νόμος 3869/2010, γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, με τις άπειρες τροποποιήσεις του, ήταν η πρώτη απόπειρα του σύγχρονου Έλληνα νομοθέτη, να θεσμοθετήσει λύσεις, για την αντιμετώπιση της υπερχρέωσης των ιδιωτών-φυσικών προσώπων. Με την προστασία του δικαστηρίου, στο οποίο έπρεπε να καταφύγει με δική του πρωτοβουλία, ώστε να αποδείξει την μόνιμη αδυναμία του για εξόφληση των ληξιπρόθεσμων χρεών του (αρχικά προς τις τράπεζες και αργότερα προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς), μπορούσε να ρυθμίσει τα χρέη του και να διασώσει τουλάχιστον την κύρια κατοικία του.

Από την 1-1-2021, ξεκίνησε να ισχύει ο νέος νόμος 4738/2021, γνωστός και ως νέος πτωχευτικός νόμος, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη και να δώσει τα κατάλληλα εργαλεία για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων και την ρύθμιση των χρεών, τόσο των φυσικών προσώπων, όσο και των επιχειρήσεων. Μάλιστα, από 1-6-2021, μπορούν να ενταχθούν και όλοι οι ιδιώτες, είτε πρόκειται για επαγγελματίες, είτε για υπαλλήλους, όλοι όσοι δηλαδή έχουν οικονομική δραστηριότητα.

Μέσω τριών διαφορετικών μηχανισμών, τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, την προπτωχευτική εξυγίανση των επιχειρήσεων και την δικαστική κήρυξη της πτώχευσης - μέσω της πλήρους αναμόρφωσης των διατάξεων του προηγούμενου πτωχευτικού δικαίου και στην οποία εντάσσονται πρόσωπα που δεν είναι έμποροι -, μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη λύση, για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει το νοικοκυριό ή η επιχείρηση σας, την ρύθμιση των οφειλών σας και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας στην οικονομική σας δραστηριότητα.

Με τις παραπάνω διαδικασίες, μπορούν να ρυθμιστούν ή/και να διαγραφούν σε μεγάλο βαθμό όλα τα χρέη - και προς τις Τράπεζες, και προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Φορείς -, είτε εξωδικαστικά (μέσω της πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), είτε με προσφυγή στην κατάλληλη δικαστική διαδικασία. Ιδιαίτερα, όσον αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, οι δύο βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη σε αυτόν, είναι:

  • Από τις συνολικές οφειλές του ενδιαφερόμενου προσώπου, ποσοστό άνω του 90% να μην συγκεντρώνεται σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα (π.χ. σε μια Τράπεζα ή μια εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων)
  • Οι συνολικές οφειλές του προσώπου προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, να υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ

Η Finbit Solutions, παρέχει ολοκληρωμένη λύση όσον αφορά την τακτοποίηση όλων των προαναφερθέντων οφειλών, καθώς σε συνεργασία με εξειδικευμένο δικηγόρο, έχετε οικονομικό σύμβουλο και δικηγόρο από ένα σημείο. Έτσι, καλύπτεστε και από οικονομική και από την νομική πλευρά, για την αξιολόγηση και διευθέτηση των οφειλών σας, όσον αφορά την διαδικασία και την υποβολή της κατάλληλης αίτησης.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τον νέο πτωχευτικό νόμο, στο site της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. Όσον αφορά την διαθέσιμη λύση για το δικό σας οικονομικό πρόβλημα, επικοινωνήστε μαζί μας, με τους διαθέσιμους τρόπους που θα βρείτε εδώ.