Ύστερα από μια καταστροφική οικονομική κρίση, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2008, κλονίστηκε το χρηματοπιστωτικό σύστημα πάνω στο οποίο ήταν χτισμένος ο κόσμος που ζούμε. Αυτό είχε φυσικά αντίκτυπο, στο σύνολο των επιχειρήσεων και νοικοκυριών, το οποίο δεν άντεξε, προκαλώντας αδυναμία εξόφλησης των οφειλών τους. Ήταν φυσικό, γιατί ο κόσμος είχε βασίσει την ζωή του (και επομένως τα έξοδα του) πάνω στα εισοδήματα/κέρδη τα οποία είχε. Υπήρχαν βέβαια και υπερβολές, με έξοδα από χρήμα το οποίο δεν υπήρχε - χαρακτηριστικό παράδειγμα η αλόγιστη χρήση πιστωτικών καρτών - υπερβαίνοντας τα όρια ανοχής, όσον αφορά την αποπληρωμή. Η κρίση αυτή, πάνω που έδειχνε σημάδια ανάκαμψης, έστω υπό άλλους όρους, συνεχίστηκε σε πολύ χειρότερη ένταση, ως αποτέλεσμα της πανδημίας του κορονοϊού.

Μέχρι την έναρξη της κρίσης, φράσεις όπως αναδιάρθρωση χρέους, διαπραγμάτευση και κούρεμα χρεών, ήταν έννοιες άγνωστες στην πλειοψηφία του κόσμου. Σήμερα, η πλειοψηφία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων που δεν έχουν πτωχεύσει, έχουν οφειλές. Χρέη τα οποία αδυνατούν να εξοφλήσουν, καθώς τα περιθώρια κέρδους είναι μικρά, αφού στην καλύτερη περίπτωση, τα έσοδα επαρκούν οριακά για την επιβίωση τους. Τα χρέη αυτά αφορούν ως επί το πλείστον, Ασφαλιστικούς φορείς, Εφορία, και Τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό, κρίθηκε ως επιτακτική ανάγκη από την Πολιτεία, να θεσπιστούν νόμοι, με τους οποίους, δίνεται η δυνατότητα να μπορούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, σε όσο το δυνατόν περισσότερες δόσεις και/ή με μερική μείωση ή εξάλειψη των χρεών τους. Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, θα πρέπει να γίνει ανασύνταξη των δυνάμεων, όσον αφορά τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, που πλήττονται περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα πρέπει να μελετηθεί η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση της κάθε επιχείρησης, καθώς και να αναλυθεί τόσο το εσωτερικό περιβάλλον για τυχόν αδυναμίες, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον, για ευκαιρίες και κινδύνους, σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Έπειτα, θα είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες βιωσιμότητας και απόδοσης, ώστε να αποτιμήσουμε τα οφέλη του κάθε ρίσκου.

Η Finbit Solutions, αναλαμβάνει την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών βιωσιμότητας, έτσι ώστε να μελετηθεί σε βάθος η προοπτική επιβίωσης και μετέπειτα ανάπτυξη της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους και οικονομικά εργαλεία. Έτσι μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες δυνατές επιλογές που έχετε, προκειμένου να προσαρμόσετε τις οφειλές σας, στο τρέχον πρόγραμμα σας, ώστε να έχετε μια βιώσιμη λύση. Επίσης, μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο της κάθε επένδυσης, καταλήγοντας σε ορθές και κερδοφόρες επιχειρηματικές αποφάσεις, σύμφωνα με την δυναμική της επιχείρησης σας. Με αυτό τον τρόπο, θα είστε επιπλέον σε θέση να παρουσιάσετε την βιώσιμη λύση του επιχειρηματικού σας σχεδίου, σε Τράπεζες για δανεισμό, καθώς και σε κάθε είδους αίτηση για επιχορήγηση από αναπτυξιακά προγράμματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας με τους τρόπους που θα βρείτε εδώ, ώστε να βρούμε μαζί την χρυσή τομή, στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο περιβάλλον και στους τρόπους προσαρμογής σας σε αυτό.