Ωραία, έχετε μια ιδέα, η οποία μπορεί να σας αποφέρει χρήματα, μετατρέποντας κάτι που αγαπάτε, σε πηγή εσόδων. Αυτό το εισόδημα, μπορεί να είναι ένα συμπληρωματικό σε μια εργασία που ήδη κάνετε σε κάποιο αντικείμενο, αλλά μπορεί να είναι με τον καιρό να γίνει η κύρια πηγή εσόδων σας. Μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ευκαιρία για εισόδημα που ούτε καν το φανταζόσασταν, αλλά αυτό αρχικά δεν πρέπει να σας απασχολεί. Αυτό που έχει σημασία εξαρχής, είναι το αντικείμενο ασχολίας: να κάνετε κάτι που αγαπάτε και/ή είστε καλός σε αυτό. Έτσι αυξάνεται η πιθανότητα επιτυχίας. Και αν κάτι σας αρέσει, ακόμη και αν δεν είστε καλός, αργά ή γρήγορα, θα γίνετε.

Κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να έχει σοβαρή πιθανότητα επιτυχίας, θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο δράσης ή ένα επιχειρηματικό πλάνο (business plan), πριν ξεκινήσει. Σε αυτό θα στηριχθεί όλο το εγχείρημα, καθώς θα πρέπει ο επίδοξος επιχειρηματίας να αποτυπώνει όλες τις πτυχές των υπηρεσιών που θα προσφέρει, είτε έχοντας εμπορική δραστηριότητα, είτε παρέχοντας υπηρεσίες. Επιπλέον, επιβάλλεται να καθορίζονται με σαφήνεια οι στόχοι του επιχειρείν, καθώς επίσης και το όραμα που έχει, προσδιορίζοντας που επιδιώκει να φτάσει. Σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να εξηγείται συγκεκριμένα με έναν ξεκάθαρο τρόπο, ο τρόπος με τον οποίο θα δραστηριοποιείται λειτουργικά η επιχείρηση, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της, δηλαδή την στρατηγική που θα ακολουθήσει.

Επειδή, όπως θα δείτε στην πορεία αφού ξεκινήσετε, η αρχική γενική ιδέα σε θεωρητικό επίπεδο θα απέχει αρκετά πρακτικά, τόσο όσον αφορά τους τρόπους με τους οποίους θα παρέχετε τις υπηρεσίες, και ίσως όσον αφορά τις υπηρεσίες που είχατε σχεδιάσει να προσφέρετε, ο μόνος σωστός τρόπος για να τις υλοποιήσετε, είναι να χαράξετε μια στρατηγική. Έτσι, ξεκινάτε με σταθερά βήματα έχοντας μια εικόνα, ενώ παράλληλα ξέρετε τι κάνετε και μέχρι που μπορείτε να φτάσετε. Μην ανησυχείτε, το επιχειρηματικό σχέδιο, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει στην πορεία, αφού θα προκύψουν νέες ευκαιρίες ή παραλείψεις που δεν ήταν δυνατόν να ληφθούν υπόψη. Εξάλλου, και οι συνθήκες αλλάζουν και θα πρέπει να προσαρμοστείτε στις τρέχουσες, κάθε στιγμή. Είναι μια φυσιολογική μετάλλαξη, που πραγματοποιείται στα πλαίσια της βελτίωσης του τρόπου ανάπτυξης της επιχειρηματικής σας ιδέας, με κάποιες μικρές παραλλαγές. Με απλά λόγια, όχι μόνο δεν είναι κακό, αλλά είναι απόλυτα υγιές να αλλάζετε τον τρόπο με τον οποίο θα δραστηριοποιηθείτε, επιλέγοντας την καλύτερη δυνατή λύση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το επιχειρηματικό πλάνο είναι ένα είδος οικονομοτεχνικής μελέτης, το οποίο πρέπει να συντάσσεται αρχικά και μπορεί να πραγματοποιείται κατά την διάρκεια της πορείας της επιχείρησης, για να αξιολογείται η θέση της, τόσο οικονομικά, όσο και στρατηγικά. Θεωρείται εσφαλμένα, ότι πρέπει να συντάσσεται, μόνο όταν πρέπει να παρουσιάσει η επιχείρηση μια οικονομική εικόνα για δανεισμό από Τράπεζα ή ένταξη σε κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα (π.χ. ΕΣΠΑ).

Η συνεργασία με την Finbit Solutions, θα σας δώσει το πλεονέκτημα να βαδίσετε με σταθερά βήματα από την αρχή, τον σωστό τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να κινηθείτε, καθώς και τα όρια τα οποία έχετε, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες βελτίωσης και μειώνοντας τις αδυναμίες που εμφανίζονται, τόσο στο εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον.

Επικοινωνήστε τώρα για περισσότερες πληροφορίες, με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους, που θα βρείτε εδώ.