Η επιχειρηματική αναλυτική (business analytics), είναι ένας σχετικά νέος τρόπος για την σωστή διοίκηση μιας επιχείρησης και την διαχείριση των πόρων της. Φυσικά οι επιχειρήσεις, από πάντα προσπαθούσαν να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες που πραγματοποιούν, για να προσφέρουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, ώστε να λειτουργούν χωρίς εμπόδια και να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους. Όμως, οι εποχές αλλάζουν και μαζί με αυτές, έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα όσον αφορά την λειτουργία των επιχειρήσεων. Μια επιχείρηση σήμερα, για να θεωρείται επιτυχημένη, θα πρέπει να βασίζεται στο τρίπτυχο μείωση κόστους, πιο γρήγορη και καλύτερη λήψη αποφάσεων και λανσάρισμα νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να είναι ανταγωνιστική στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ώστε να επιτυγχάνει τους στρατηγικούς στόχους της, με κερδοφορία. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους αυτοματισμούς που έχουν επέλθει, υπάρχουν πολλά δεδομένα τα οποία εκ πρώτης όψεως, περισσότερο ζαλίζουν, παρά βοηθούν στην εξέλιξη μιας επιχείρησης.

Σήμερα λοιπόν, θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, που να μπορεί να διαχειριστεί αυτό τον τεράστιο όγκο δεδομένων (big data), καταγράφοντας και αναλύοντας τον, με τρόπο τέτοιο, ώστε να βγαίνουν χρήσιμα συμπεράσματα προς το συμφέρον της επιχείρησης. Θα πρέπει να έχουν δεξιότητες και γνώσεις, όσον αφορά την διοίκηση επιχειρήσεων, τεχνικές ανάλυσης και διαχείρισης και να μπορούν να διαχειριστούν αναλυτικά εργαλεία, βασισμένα στην στατιστική και επιχειρησιακή έρευνα. Αυτές οι έννοιες θεωρητικά υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά μόνο λίγες επιχειρήσεις αντιλαμβάνονται ότι η αξιοποίηση των μεγάλων δεδομένων που έχουν στην διάθεση τους ή θα αποκτήσουν, μπορεί να τους προσφέρει τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέσα από αυτή την διαδικασία λοιπόν, μπορούν να βγουν μαγικά συμπεράσματα, τα οποία δεν θα ήταν με κάποιο άλλο τρόπο εμφανή.

Αυτό που προσφέρει, η διοικητική επιστήμη με τις μεθόδους επιχειρηματικής αναλυτικής, μπορούν να φανούν σε όλους του επαγγελματικούς κλάδους, καθώς με την ταυτόχρονη χρήση τεχνολογικών εργαλείων και τεχνητής νοημοσύνης, μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για την πολιτική που ακολουθεί η επιχείρηση, να εμφανίζονται νέες ευκαιρίες, για πιο έξυπνες αποφάσεις και επιχειρηματικές κινήσεις. Έτσι πολύ απλά, μετατρέπονται όλα αυτοί οι αριθμοί σε γνώσεις, κατανοητές για τον μέσο επιχειρηματία.

Και ενώ όλα αυτά φαντάζουν πολύπλοκα και ότι βρίσκουν εφαρμογή, μόνο σε μεγάλες πολυσύνθετες εταιρείες, ξανασκεφτείτε το. Όλες οι μικρές επιχειρήσεις, έχουν χρησιμοποιήσει μια κατάσταση, είτε σε Excel, είτε σε χειρόγραφη μορφή κ.α., του όγκου πωλήσεων τους, προκειμένου να καταλήξουν σε τι πουλιέται περισσότερο και να εστιάσουν εκεί. Επιπλέον, οι επιχειρηματίες, χρησιμοποιούν δημογραφικά και άλλα στοιχεία, είτε από την επισκεψιμότητα του site τους, είτε από τα social media, είτε ακόμη εμπειρικά, προκειμένου να δουν ποιές είναι οι τάσεις και ποιοί έχουν ανάγκες συναφείς με τον κλάδο δραστηριότητας τους. Ακόμη και η εμπορική διαχείριση σε μια μικρή βιοτεχνία, για να προσδιορίσει τα διάφορα είδη κόστους, αποτελεί μέρος της επιχειρηματικής αναλυτικής. Επομένως, όλοι χρησιμοποιούν ένα μεγάλο όγκο δεδομένων, προκειμένου να μειώσουν το κόστος, να δουν τις τάσεις και να καταλήξουν στις πιο κερδοφόρες μεθόδους. Απλά ο όγκος δεδομένων δεν είναι τόσο μεγάλος, όπως στις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες.

Με την Finbit Solutions, μπορείτε με επιστημονικό τρόπο, να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες προς όφελος της επιχείρησης σας, εντοπίζοντας τις αδυναμίες και εξελίσσοντας την στρατηγική που ακολουθείτε, προκειμένου να έχετε τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα.

Μην χάνετε την ευκαιρία, επικοινωνήστε μέσω των διαθέσιμων τρόπων που μπορείτε να βρείτε εδώ, για περισσότερες πληροφορίες.