Το ξεκίνημα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, αφού έχετε συλλάβει την ιδέα, είναι κάτι που αρχικά σας δημιουργεί ενθουσιασμό. Είναι μια πρόκληση, την οποία, εφόσον αποκτήσετε διάθεση να ξεκινήσετε, θέλετε να ολοκληρώσετε επιτυχημένα. "Αν κάνεις κάτι, καν' το σωστά", έλεγαν οι παλαιότεροι, και δεν είχαν άδικο, αφού θέλετε να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προκειμένου να έχει την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Αυτό άλλωστε, θα φέρει και το ανάλογο εισόδημα στην τσέπη σας. Όπως και να έχει, δείχνει πολύ δύσκολο στην αρχή, αλλά το ότι είναι ένα δικό σας έργο με την δική σας πινελιά, σας οπλίζει με πολύ όρεξη και δημιουργικότητα.

Πέρα από την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου η υλοποίηση να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, υπάρχουν πολλές λεπτομέρειες που εμφανίζονται μια-μια, καθώς θα προχωράτε στην συγκεκριμενοποίηση των χαρακτηριστικών της επιχείρησης. Περισσότερα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας, μπορείτε να δείτε εδώ.

Μερικές από αυτές τις παραμέτρους, που πρέπει να ρυθμίσετε σωστά στην αρχή, είναι η μορφή της επιχείρησης και ο διακριτικός τίτλος, καθώς και οι υποχρεώσεις σας προς τους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να πάρει και επίσημα η επιχείρηση σάρκα και οστά. Είναι γεγονός, ότι ένας λόγος αναβλητικότητας των επιχειρηματικών σας σχεδίων, μπορεί να είναι αυτές οι διαδικασίες, καθώς είναι πολλές φορές ψυχοφθόρες, δημιουργώντας πονοκέφαλο. Παρ΄ ότι πολλές από αυτές έχουν απλοποιηθεί, σε σχέση με παλαιότερα, καθώς η διαδικασία έναρξης μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον εξ' ολοκλήρου ηλεκτρονικά, υπάρχει γραφειοκρατία που απαιτεί χρόνο και σωστή κατεύθυνση από κάποιον που γνωρίζει.

Πιο συγκεκριμένα, μόνο για την έναρξη, θα πρέπει να αποφασίσετε για την μορφή της επιχείρησης ή εταιρίας (αν θα είναι νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση - ελεύθερος επαγγελματίας), για την φορολογική έδρα (σπίτι σας ή σε κάποιον άλλο χώρο), για τον/τους ΚΑΔ δραστηριότητας, να συντάξετε καταστατικό (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο), να εγγραφείτε στο ανάλογο Επιμελητήριο (Επαγγελματικό, Εμπορικό, Βιοτεχνικό ή Οικονομικό) λαμβάνοντας αριθμό ΓΕΜΗ (εφόσον απαιτείται), στα μητρώα του ΕΦΚΑ και τέλος στην Εφορία. Μετά, θα πρέπει να προβείτε σε άνοιγμα επαγγελματικού/ων λογαριασμού/ων, εγκατάσταση Τερματικού Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (POS) και/ή Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Ταμειακής Μηχανής), εφόσον είστε υπόχρεος, να διευθετήσετε τα θέματα τήρησης λογιστικών βιβλίων και προσλήψεων (εάν γίνουν) κ.α.

Για όλες αυτές τις λεπτομέρειες, που μπορεί να σας δημιουργήσουν προβλήματα και πρόστιμα, τα οποία δεν είχατε υπόψη, η Finbit Solutions, βρίσκεται εδώ ως επιχειρηματικός και λογιστικός σας σύμβουλος, προκειμένου να σας οδηγήσει στην σωστή διαδρομή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε, να κανονίσουμε ένα ραντεβού (δια ζώσης ή online), για να λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε, ώστε να μπορέσετε να διεκπεραιώσετε την έναρξη μόνοι σας με επιτυχία ή για να μας αναθέσετε όλη την διαδικασία εξ' αρχής. Η έναρξη της επιχείρησης σας θα εξεταστεί ως ξεχωριστή περίπτωση, σύμφωνα με την δραστηριότητα, τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος σας, τις προτιμήσεις σας και τις τελευταίες εξελίξεις στο φορολογικό, λογιστικό και εργασιακό καθεστώς.

Επιπλέον, παρέχεται τήρηση λογιστικών βιβλίων, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε εδώ.